DA Danceteam

DA Danceteam är en förening som finns till för att stötta tävlingsdansarna på Dansakademien.
Medlemskap i DA Danceteam är obligatoriskt för alla våra tävlingsdansare.

Hej tävlingsdansare med familj

DA DANCETEAM är föreningen som finns till, för att stötta tävlingsdansarna på Dansakademien. Föreningen har ett nära samarbete med dansskolan men ska inte förväxlas med Dansakademien.

Föreningens uppdrag är att ordna aktiviteter för dansarna. Det kan t.ex vara att arrangera och finansiera workshops med duktiga gästlärare eller att hitta på roliga aktiviteter vid sidan av dansträningen, för att bygga upp lagkänslan och lära känna varandra. Det är också föreningen som ansvarar och sponsrar för eventuella bussar i samband med tävlingar.

Medlemsskap i DA Danceteam

Det kostar 150:- för dansaren och då kan även föräldrar ingå i det. Medlemsavgiften sätts in på BG: 5015-3758 (DA Danceteam).

Genom medlemskapet har man rösträtt på årsmötet samt möjlighet att delta i aktiviteter anordnade av föreningen. Föreningens uppdrag kan vara att t ex anordna försäljning av kakor för att få in pengar så man sen kan anordna olika aktiviteter för dansarna. Det kan t ex vara att ta hit och finansiera workshops med duktiga gästlärare eller bara se till att dansarna får möjlighet att hitta på roliga aktiviteter vid sidan av dansträningen för att bygga upp lagkänslan och lära känna varandra.

Föreningens ekonomi

Föreningens intäkter kommer bland annat från kioskförsäljningen i samband med att Dansakademien är tävlingsarrangörer, eller när föreningens medlemmar hjälper till som arbetskraft på tävlingar, avslutningar mm. som dansskolan arrangerar. Dansskolan betalar då ersättning till föreningen. Föreningen söker också bidrag och andra medel.

För att en förening ska fungera väl samt ha en sund ekonomi krävs engagemang och det är självklart att alla familjer bör bidrar med lite av sin tid. Att rigga upp hallen inför tävling, stå i kiosken, hålla rent och snyggt i omklädningsrum eller att riva biljetter inför en föreställning är inte särskilt ansträngande, men ger våra ungdomar större möjligheter att utöva sin passion och alla en fin sammanhållning i DA familjen.

Styrelse

DA Danceteam har en styrelse som sammanträder ca 1 gång i månaden. 1 gång per år håller föreningen årsmöte då alla medlemmar är välkomna. Kontakta ordförande Adriana på: adrianahammarskiold@gmail.com och kassör Frida på fridadanielsson76@gmail.com

OrdförandeAdriana Holm Hammarskiöld
KassörFrida Danielsson
SekreterareJenny Fridsén
LedamotMia Colling
LedamotCaroline Havenslätt
SuppleantAnneli Danielsson
SuppleantFredrik Hammarskiöld

DA Danceteam på Facebook

Föreningen har en grupp på Facebook som heter DA Danceteam.  Alla dansare samt föräldrar bör vara med. Där får man aktuell information om det mesta som är viktigt. Det kan var info inför tävlingar, bussar, workshops och mycket mer. Mötesprotokoll från styrelsen finns också att läsa i gruppen.

Upptäck våra kurser