Dansakademiens barndans

Här får du lite extra information gällande våra barndanskurser.
Önskar du gå direkt till bokningen så gå till Kurser och välj sedan Barndans-Ministars.

Ny åldersindelning från HT 2023

Ministarskurserna är nu indelade efter EN ålder t ex Ministars 4 år istället för som förut ett spann på två år.

Du ska välja den kursen med den åldern ditt barn har nu.

Om barnet inte har rätt ålder för gruppen men fyller år under terminen (14 veckor) går det bra att anmäla sig till kursen.

Fyller man efter terminen är slut väljer man den kurs som är representativ för den åldern man har hela terminen dvs kursen med lägre ålder.

OBS om man anmäler till en grupp med fel ålder kan man bara bli antagen i mån av plats när terminsstarten närmar sig eftersom barn med rätt ålder för den gruppen har förtur.

Varför är det så viktigt att välja rätt kurs?

Vi jobbar olika beroende på barnens ålder eftersom att motorik och annat är olika i olika åldrar.

Det har även med det sociala att göra så klart att man med fördel ska vara i samma ålder och även att man ska vara redo att t ex lämna föräldern utanför salen mm.

När vi har ett större spann i åldrarna t ex Ministars 4-5 år så beror det bara på att efterfrågan på den veckodagen är mindre och då slår vi ihop åldrarna för att kunna erbjuda ett alternativ för dom som t ex inte kan dansa på helgerna när många ministarskurser ligger.

Att vara själv i danssalen med oss.

Det är bara kurser som heter föräldra/barndans som innebär att föräldern är med i salen i övrigt väntar man utanför.

SJÄLVKLART kan det finnas behov att göra undantag och ”skola in” ett barn som kommer till oss för första gången. Men ambitionen är alltid att barnet under terminen ska bli så trygg med oss att föräldern kan börja vara utanför.

När föräldern behöver vara med i salen så innebär det att man precis som på föräldra/barndans DANSAR MED sitt barn. Att sitta ner och titta på kan skapa problem för oss då det indikerar att man i danssalen även kan sitta och titta lite om man vill. Då har vi genast en del barn som också vill sitta och barnet som har en förälder inne kommer med jämna mellanrum springa iväg från gruppen till sin förälder.

Flexibilitet är ledordet men det kan vara bra att sträva mot att få med barnet ut på dansgolvet tillsammans med föräldern om barnet är ängsligt.

Vissa barn kan också känna ett obehag att hela danssalen är full med vuxna dom inte känner som sitter och tittar på dom. Det gäller även högre upp i åldrarna att vi undviker att ha personer som sitter och bara tittar i salen då många upplever det obehagligt. Om alla i rummet är på golvet och dansar tillsammans så känner man sig inte uttittad. Vem vill ha dansuppvisning första tillfället?

Så det är viktigt att respektera att även om det passar bra för ditt barn att du sitter där så kan det finnas ett annat barn som absolut inte vill det.

Att vi strävar efter att vara själva med barnen handlar enbart om att det är då vi kan bygga en relation med ditt barn. Vi kan trösta, krama och allt vad det kan vara och när vi har en relation så känner ditt barn sig trygg med oss. Så länge en förälder finns kvar i salen så får vi inte den specifika kontakten med ditt barn.

Vi har nästan alltid (kan bero på gruppens storlek) en lärare och en assistent som jobbar med ministarsgrupperna vilket gör att vi ska ha större möjlighet att finnas till hands för dom barn som behöver extra stöd under lektionen.

Om ditt barn är ängslig så försök att ha en konversation med lärare eller assistent om att först vara med och dansa tillsammans till att sen kanske prova att gå iväg på toaletten och komma tillbaka efter 5 minuter till att sen kanske prova att sitta i väntrummet.

Ju fortare ditt barn är trygg med oss desto större vinst för alla. Det finns inget bättre än att vara danslärare i en grupp där man har fått en relation med alla barnen som gör att man vet att man kan finnas där inte bara och visa dansrörelser utan även för att stötta deras personliga utveckling.

Vår ambition när det gäller detta är FLEXIBILITET och öppenhet för att hjälpa till att stötta allas olika behov. Det finns alltid lösningar men det kan vara bra att ha en grundprincip så att dom barnen som behöver flexibilitet kan erbjudas det så t ex inte salen är full av föräldrar till barn som klarar sig alldeles utmärkt själva.

Frågor

Undrar du något eller vill att vi ska veta något om ditt barns behov så mailar du till caroline@dansakademien.com eller pratar med läraren/assistenten.

Ofta ligger passen direkt efter varandra så det kan vara svårt för personalen att hinna stämma av med föräldrarna men då kan man som sagt maila så vidarebefordras informationen.

Lärarna har inga egna kontaktkanaler med kunderna vid sidan av danssalen som mail eller så men man kan skriva i gruppens facebookgrupp om man t ex är sjuk eller om man har frågor om musik eller liknande så når det lärarna direkt.

Om det är mer personligt kan man som sagt maila Caroline så vidarebefordras informationen.

Bokning

Välkomna till en härlig danstermin med Dansakademien!

Upptäck våra kurser