Anmälnings- och betalningsvillkor

Dessa villkor gäller för dig som dansar hos DA Linköping

 • Vi har två terminer per år som är 14 veckor långa.
 • Nyanmälan görs på hemsidan mellan varje termin.
 • Vid anmälan får du en skriftlig kallelse/faktura med uppgifter om lokal och tider. Med kallelsen/fakturan följer ett OCR nummer på kursavgiften, där förfallodatum framgår. Vid behov av påminnelser debiterar vi dig en påminnelseavgift på 100:-.
 • Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.
 • Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked till en undervisningsperiod.
 • Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att terminen har börjat sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du, på ett korrekt sätt, har meddelat din avbokning.
 • Avbokning av kurs måste ske till mailadress info@dansakademien.com senast dagen efter kursstart annars debiteras hela kursavgiften. Specialfall enligt ovan är undantaget. Det går inte att avboka muntligt till läraren eller i receptionen på dansskolan
 • Att utebli från anmäld kurs ger inte betalningsbefrielse!
 • Byte av kurs sker i samråd med lärare.
 • Dansakademien har rätt att sätta in vikarie vid behov eller ställa in pga sjukdom eller liknande då man inte lyckats lösa vikarie. Eventuella inställda lektioner tas igen antingen på lov eller så förlängs terminen.
 • Vid hastigt inställda lektioner som t ex om läraren blir sjuk meddelas eleverna per sms och mail.

Avbrott

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats med avdrag för en administrationskostnad på 100 kronor.

Inställda kurstillfällen/Ersättningstillfällen

Om Dansakademien tvingas att ställa in ett eller flera kurstillfällen kommer dessa att flyttas till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena.

Om Dansakademien inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför Dansakademiens kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller Dansakademien sig att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material.

Klagomål

Om det är något som du är missnöjd med gällande avtalet ska du i första hand framföra det till Dansakademien Norrköping på mail, info@dansakademien.com. Du blir kontaktad inom 5 arbetsdagar från det att ditt klagomål inkommit. Tillsammans försöker ni lösa det du är missnöjd med.

Publicering av fotografier och rörlig media

Dansakademien kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på Dansakademien så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att vid anmälan meddela Dansakademien.

Kursarrangör

Dansakademien Norrköping AB, Org nr.559075-1284,
Telefon: 0707-536434,
E-post: info@dansakademien.com

Upptäck våra kurser