Att tävla

Här kan du hitta allt du behöver veta om du vill börja tävlingsdansa.
Vilka stilar kan man tävla i?
Vilka klasser tävlar man i?
Vad ska man ha på sig?
Hur anmäler man sig?

Klasser, klädsel, poäng, anmäla och planera

Tävlandet är indelat i ligor på den nivån man börjar med som heter Rising star. Det finns 4 ligor och vi tillhör liga 1. Det är alltså dom tävlingarna vi kan anmäla oss till.

Tävlingsklasser

Dansstilar

 • Disco (subdiscipliner finns i form av Disco freestyle, Engelsk freestyle, slow),
 • Hiphop (subdisciplinerna heter Battle och Popping)
 • Konstnärlig dans (subdiscipliner Jazz, Modernt, Showdans).
 • Ballroom (subdiscipliner artistic ballroom)

Dansarna tävlar i olika klasser

 • Brons
 • Silver
 • Guld
 • Star
 • Superstar
 • Champion.

Genom bra placeringar får dansarna poäng som gör att de stiger i klasserna. Det behövs som minst 2 poäng för att gå upp en klass beroende på vilken stil och klass det gäller.

Tävlandet är även indelat i åldersklasser

 • Barn
 • Junior
 • Ungdom
 • Vuxen (här finns också flera indelningar per åldersklass t ex B1 och B2 osv.)

Själv eller tillsammans

Man kan tävla i solo, duo, grupp (3 – 7 dansare) och formation (8 – 24 dansare).

Tävlingsupplägg

Man tävlar i ronder där det är flera dansare eller par på golvet samtidigt. I konstnärligt är man själv på golvet i högre klasser samt i duo. Runt golvet finns domare som sätter markeringar på ipads under tiden ronden pågår vilket är ca 1 minut. De dansare som får markeringar går vidare till nästa omgång tills det återstår final. Till prisutdelningen utses 3 pallplaceringar som får en pokal eller medalj. Om du får poäng beror på hur många som deltagit i din klass på den tävlingen. Ibland måste du vinna för att få poäng, ibland kan det räcka att gå till final dvs vara bland de 6 bästa.

Till en början tävlar man i Rising star. Då möts alla dansare som är i brons, silver och guldklass. Det är flera stilar samtidigt i en Rising star-tävling (disco, hiphop, artistic ballroom, slow.)

Konstnärligt, artistic ballroom, slow, engelsk freestyle körs som en annan form av tävling i dubbla hallar. Dom kallas Challengertävling och är på riksnivå dvs man samlar dansare från hela Sverige. På dessa tävlingar finns alla klasser från brons till champion.

När man kommer upp i dom högsta klasserna i disco och hiphop (star, superstar och champion) åker man på Mastertävlingar där Sverige-eliten i respektive stil möts.

Tävlingsklädsel

Observera att det även finns regler gällande klädsel. Du bör alltid få din tävlingsklädsel godkänd av din coach innan tävling. T.ex är det inte tillåtet med glitter eller blanka, skinande tyger i disco bronsklass. Du får inte visa underkläderna (sportbh ok) och du bör stämma av hur en tillåten sko för stilen ser ut

Undrar du något om klädsel så rådfrågar du din coach eller läser mer på SDL:s hemsida. OBS! Alla tävlingskläder ska visas upp och godkännas av en DA-coach i samband med tävlingsträning.

(Alla tävlingsregler finns på SDL:S hemsida i ”Boken för tävlande”.)

Anmäla, tävla och planera

Från SDL:s tävlingsreglemente

”1.5.2.4 LICENSIERAD DANSARES SKYLDIGHETER Licensierad dansare: • Skall betala ha betalt sin tävlingslicens för att få delta i tävling • Skall tillhöra en SDO ansluten dansskola, delta i kursverksamheten på berörd skola och planera sin dansträning i samverkan med den dansskolan. • Får ej ha uppvisningar utan dansskolans medgivande. • Får ej emottaga ekonomisk ersättning för dansuppvisningar. • Får ej bedriva egen kursverksamhet eller undervisa i dans utanför den arbetsgivande dansskolan. • Om dansaren är aktiv och samtidigt undervisar skall han/hon minst ha Steg 1 utbildning.”

OBS viktigt! Tävlingsdansaren bör planera all sin träning och dansverksamhet tillsammans med Dansakademien för att undvika missförstånd och regelöverträdelser.

OBS! Privatlektioner och workhops med coach från annan dansskola ska alltid förankras hos Dansakademien först.

För att få tävla genom dansskolan måste man gå en kurs i den stil man vill tävla i samt ha en tävlingsträning i veckan i stilen. Du bör ha minst 50% närvaro på lektionerna. På kursen utvecklar du tekniken och på tävlingsträningen jobbar du specifikt med ditt tävlingsprogram och tränar tävlingsmomentet genom sk tävlingsronder då vi försöker få situationen att likna tävling.

Om du vill tävla i par eller grupp så sätts de samman på initiativ eller i samråd med coacherna. Detsamma gäller vid eventuella byten av parkompisar eller medlemmar i grupper.

Tävlingsanmälan

När det är aktuellt att tävla måste man gå in och skapa en profil på www.dans.se och genom den sidan får man möjlighet att läsa allt om tävlingar samt anmäla sig till dessa. Där ansöker du först också om att få en provlicens kopplad till DA Nkpg eller DA Lkpg. Provlicensen är gratis och gäller för en tävling. Om man efter att ha tävlat på provlicens vill fortsätta tävla ansöker man om en vanlig licens som gäller för ett kalenderår och kostar 400 kr.

Maila caroline@dansakademien.com för att få en lathund gällande att komma igång med dans.se.

Till varje tävling betalar man en startavgift (320 kr). Om du vill göra flera starter under en tävling t ex både solo och duo eller flera stilar betalar du fortfarande bara en startavgift.

OBS! Vi har en facebookgrupp som heter DA Danceteam som alla dansare/ föräldrar bör vara med i för att kunna få tillräcklig med information gällande tävlandet. Den är gemensam för Linköping och Norrköping.

Där får man t.ex påminnelser om att det är dags att anmäla sig till en viss tävling eller annan viktig info från föräldraföreningen DA Danceteam.

Att åka på tävling

Till en del tävlingar åker dansarna i gemensam buss chartrad av dansskolan (genom föreningen DA Danceteam) men det förekommer också att man åker var för sig helt beroende på underlaget dvs antalet deltagare från DA på en viss tävling.

Dansskolan och föräldraföreningen DA Danceteam försöker hjälpa till att förmedla kontakter när vi inte åker buss så att alla ska få plats i någon bil men det yttersta ansvaret ligger så klart på dansaren. Framme på tävling håller vi ihop som ett lag.

OBS! Dansarna ska vara klädda i DA-overall (enbart tröja/hoodie funkar också) för att bli insläppta gratis och räknas som deltagare från DA Lkpg. DA-overallen hjälper dessutom till så att dansarna från DA ska känna igen varandra eftersom vi nu har tävlingsdansare från olika orter som i stort sett bara kommer träffas i samband med tävlingarna.

Vi har alltid minst en lagledare som har hand om allt det administrativa i samband med tävlingen som t ex uthämtning av nummerlappar.

Vi har ett gemensamt lagledarbord för DA Nkpg och DA Lkpg på tävlingen där allt utgår från så dit kommer dansarna alltid inför tävlingsstart.

OBS! DA tävlar som ett lag även om det är t ex solotävling vilket innebär att vi stöttar och hejar på varandra när någon kompis från dansskolan tävlar på dansgolvet. Att ha kompisarnas stöd när man går ut själv på golvet betyder jättemycket så även om man själv redan åkt ut eller man tävlat färdigt bör man fortsätta stötta och engagera sig i kompisarna. Vid prisutdelningar samlas HELA laget på golvet oavsett dansstil och vi hejar fram dom som har tävlat.

Upptäck våra kurser