DA och COVID-19

Sedan våren-20 har vi löpande gjort förändringar i verksamheten med anledning av COVID-19 och vi kommer så klart fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dansakademiens åtgärder gällande COVID-19

Sedan våren-20 har vi löpande gjort förändringar i verksamheten med anledning av COVID-19 och vi kommer så klart fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer även under höstterminen 2021.

Just nu finns inga restriktioner vi behöver förhålla oss till men vi vill ändå uppmana alla att tänka på följande:

Så långt det är möjligt bör endast dansare vistas på dansskolan. Föräldrar får gärna hämta och lämna utanför för att undvika trängsel i väntrum. Så klart kan man behöva vara med vid kursstarten och med yngre barn. Hjälps vi åt kan vi lämna plats åt dom som verkligen behöver finnas till hands för sina barn av olika anledningar.

För att undvika att det blir trångt i väntrummen och omklädningsrummen rekommenderar vi att man kommer ombytt strax före lektionen startar och lämnar dansskolan strax efter lektionens slut.

Vi fortsätter uppmana alla med förkylningssymtom att stanna hemma och inte besöka dansskolan.

Vi uppmanar eleverna att vara noga med handhygien genom att tvätta händerna ofta och använda handsprit som finns på toaletterna och i danssalarna.

Välkommen till DA!

Upptäck våra kurser