DA och COVID-19

Sedan våren-20 har vi löpande gjort förändringar i verksamheten med anledning av COVID-19 och vi kommer så klart fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

”Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?”

Text från Riksidrottsförbundets hemsida. https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Verksamhet vid sportanläggningar som är av drop-in-karaktär träffas av lagstiftningen. Det kan handla om öppen verksamhet där alla medlemmar är välkomna att träna när som helst under anläggningens öppettider, till exempel vid gym.

Verksamhet vid sportanläggningar som är riktad till enbart en på förhand definierad grupp medlemmar, till exempel spelarna i ett visst lag inom en förening, inte är öppen för allmänheten och därmed inte träffas av pandemilagen.

Verksamhet som inte träffas av pandemilagen ska dock ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen.

Dessa allmänna råd är just bla att ungdomar födda 2005 och senare kan träna som vanligt fast med extra försiktighet.

De födda 04 eller tidigare kan också träna om möjligt utomhus om ej möjligt utomhus så åtminstone i mindre grupper.”

Viktigt med motion och hälsosamma vanor

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/gradvis-atergang-till-narundervisning-pa-gymnasiet/?fbclid=IwAR216QJHd-QE0wXMvdihvdrgMMmrYiYREipKujyCZKvkQdqUHCYuT8Pi29c

Fysisk aktivitet är viktigt för unga och har stor betydelse för folkhälsan. De vanor som unga skapar spelar också en stor roll för deras hälsa över tid, och ska helst inte avbrytas annat än i nödfall. Folkhälsomyndigheten anser därför att barn och unga (födda 2005 och senare) även framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus och har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation i det avseendet. Fortfarande bör Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och
rekommendationer följas.

Dansakademiens åtgärder gällande COVID-19.

  • Vi har reducerat antal platser per kurs. Det gäller för alla kurser men i synnerhet för kurser med elever födda 04 och tidigare. Där har vi utgått från att varje dansare ska ha 10 kvadratmeter var i salarna.
  • Vi använder flera in- och utgångar till våra dansskolor för att undvika trängsel i väntrum. Eleverna informeras via mail om vad som gäller för respektive grupp inför kursstarten.
  • Vi rekommenderar att endast dansare vistas på dansskolan. Föräldrar får gärna hämta och lämna utanför. Gällande yngre barn är det viktigt att vi har uppdaterade kontaktuppgifter till föräldrar så vi kan nå er om behov uppstår under lektionen.
  • För att undvika att det blir för mycket folk i väntrum och omklädningsrum bör man komma ombytt strax före lektionen startar och lämnar dansskolan strax efter lektionens slut.
  • Vi fortsätter uppmana alla med förkylningssymtom att stanna hemma.
  • Vi live-sänder alla lektioner i slutna Facebookgrupper där eleverna kan ansluta sig och få ta del av undervisningen hemifrån vid behov.
  • Vi uppmanar eleverna att vara noga med handhygien genom att tvätta händerna ofta och använda handsprit som finns på toaletterna och i danssalarna.

Vi ser fram emot en fantastisk termin tillsammans trots dom svårigheter som finns i och med COVID-19.

Välkommen till DA!

Våra nyheter