DA Academy- Danslärarutbildning

Drömmer du om att få undervisa i dans och vara en del av ett fantastiskt team?

Nu har du chansen att utbilda dig hos oss.

Utbildningen fokuserar på att utveckla dig som ledare och lära känna Dansakademiens arbetssätt.

Du ska fylla minst 16 år under utbildningsperioden. Utbildningen är kostnadsfri och oavlönad. Observera att genomgången utbildning inte är en garanti för arbete på Dansakademien.

Ansökningsprocess:

Efter att du anmält ditt intresse via mail till caroline@dansakademien.com, blir du kontaktad för en intervju. Du meddelas därefter om du antas till utbildningen.

Utbildningsprocess:

Utbildningen sker löpande under en termin.

Det är två utbildningstillfällen, ett skriftligt prov samt en praktisk examination.

Förutom ovan tillfällen så tilldelas du en mentor som du ska assistera på klass vid (3+3+3) 9 tillfällen. När du assisterar under utbildning utgår ingen lön.

För att bli godkänd på utbildningen ska du uppfylla följande:

Aktivt deltagande vid utbildningstillfällen

Assistera på klass vid 9 tillfällen

Få godkänt på skriftligt prov och examinationsklass

Efter godkänd examination får du ett intyg på att du deltagit i utbildningen.

Övrig info:

Kandidaten bör vara medveten om att om man tävlingsdansar så är det krav från SDO/SDL att man ska ha 10 kompetenspoäng. I dagsläget motsvarar 10 kompetenspoäng en Danslärare steg 1. Sådan utbildning likväl som andra externa utbildningar bekostas i sin helhet av kandidaten.

Våra nyheter